pracovné ponuky, informácie Veľký Krtíš

O nás

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností.Stránku úradu práce môžete nájsť tu Webstránka www.upsvar-vk.sk  nieje rozpočtová organizácia štátu a nieje svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ani nemá s uvedenými žiadnu spojitosť. Upsvar-vk slúži ako online agregátor pracovných ponúk.  Nevykonávame služby zamestnanosti Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Okruh informácii ktoré môžete nájsť na tejto stránke:

  • informácie o pracovnom trhu, informácie uchádzačom o zamestnanie

Úrad práce poskytuje občanom informačné služby z oblasti zamestnania a pracovných možností. Hlavnou činnosťou je poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v Slovenskej republike a v rámci EU. Úrad práce informuje o situácii na trhu práce v SR a zároveň o podmienkach zamestnania v zahraničí a tiež o možnostiach ďaľšieho vzdelania a rekvalifikácie. Dúfame, že na naších stránkach nájdete potrebné informácie.

Služby zamestnanosti
Služby zamestnanosti sú systémom inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Inštitúcie

Na území Slovenskej republiky poskytujú služby zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  tieto štátne organizácie:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny