pracovné ponuky, informácie Veľký Krtíš

Privacy policy

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Nariadenie GDPR prináša nové pravidlá pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

GDPR zásadne neovplyvní naše služby, pretože pracujeme hlavne s dátami o právnických osobách. Našim cieľom je zvyšovanie transparentnosti, umožnenie vykonania ľahkého a rýchleho preverenia obchodného partnera z pohľadu kredit-risku, overenie, či konateľ alebo člen predstavenstva obchodnej spoločnosti nie je len nastrčenou osobou, umožňujeme automatické načítavanie údajov do zmlúv a faktúr pre zjednodušenie administratívnych procesov a podobne.

V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných údajov fyzických osôb, najmä spoločníkov, členov štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb, likvidátorov, konečných užívateľov výhod a iných. Preto sme si dali vypracovať právnu analýzu, ktorá skúma možnosti spracúvania osobných údajov fyzických osôb pochádzajúcich z verejných registrov.

Zo záveru právnej analýzy vyplýva, že nariadenie GDPR nevylučuje možnosť spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré pochádzajú z otvorených dát. Takéto spracúvanie osobných údajov má však svoje limity a pravidlá. Preto musíme starostlivo preskúmať, aké výhody prináša FinStat svojim užívateľom a tiež to, aké nepriaznivé zásahy do súkromia môžu pociťovať osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú.

K ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Prichystali sme pre vás podstránky, ktoré sa tejto téme venujú podrobnejšie:

Oznámenie o ochrane osobných údajov »
V tomto oznámení popisujeme kto sme, ako a prečo nakladáme s osobnými údajmi, aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a ako nás (a príslušné dozorné orgány) môžete kontaktovať.

Zodpovedná osoba »
Na súlad spracúvania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, ktorou je Makromedia s.r.o. V tejto časti nájdete jej kontaktné údaje.

D

Sorry, comments are closed for this post.